Cena Nadace Proměny 2019 / Znovuzrození parku Střed v Mostě

Cílem této užší architektonicko-krajinářské soutěže bylo nalézt co nejvhodnější návrh revitalizace parku Střed v Mostě. Jeho proměna by měla respektovat jedinečný charakter místa, podtrhnout hlavní hodnoty a podpořit návrat přirozeného komunitního života do parku. Soutěžní zadání bylo výsledkem dlouhodobé přípravy a zahrnulo výstupy z participativního plánování s místními.

Termín konání soutěže

25. září 2019 – 23. března 2020

Pořadí a odměny

1. místo (110 tis.Kč) / T. Rehwaldt + P. Hoffman → detail návrhu
2. místo (100 tis.Kč) / Land05 & gogolak+grasse  → detail návrhu
3. místo (60 tis.Kč) / fbcc + URBAN WATER + SVIS TCE + P. Vorlík → detail návrhu
3. místo (60 tis.Kč) / SheArchitect + Skupina UAII + Partero → detail návrhu
bez ocenění / Jakub Chvojka → detail návrhu

oceněné návrhy