Cena Nadace Proměny 2019 / Znovuzrození parku Střed v Mostě

Architektonicko-krajinářská soutěž je důležitou etapou rozsáhlého projektu, jenž má mostecký park Střed kompletně revitalizovat. Výsledek proměny by měl respektovat jedinečný charakter místa, podtrhnout jeho hodnoty a vrátit mu to nejcennější, o co v průběhu posledních let přišlo – běžný život. Záměrem je vytvořit kvalitní veřejný prostor města, který nabízí obyvatelům všech generací příležitost k setkávání a odpočinku a který je zároveň zázemím pro kulturní i jiné aktivity spojené s komunitním životem a reprezentací města. Cílem je přenést se přes roky rozkladu i zapomnění a navázat na původní atmosféru parku, jenž byl ve své době nejnavštěvovanějším místem ve městě.

Soutěžní zadání je výsledkem dlouhodobé přípravy a zahrnuje výstupy z participativního plánování s místní veřejností realizovaného v předchozí etapě projektu. → Chci zjistit víc

Termín konání soutěže

25. září 2019 – 31. března 2020