Cena Nadace Proměny 2019 / Znovuzrození parku Střed v Mostě

1. místo / Dipl. Ing. Till Rehwaldt + Ing. arch. Patrik Hoffman

Anotace návrhu: Park Střed lze považovat za zelené srdce Mostu. Po rekonstrukci se stane opět místem setkávání, hry i odpočinku pro všechny generace obyvatel města. Geologie a morfologie okolní krajiny je hlavním motivem návrhu. Terénní modelace zdůrazněná pomocí teras odkazuje na člověkem vytvořenou důlní krajinu. Terasy tvoří aktivní pásy, na nichž jsou umístěna dětská a workoutová hřiště, pódium, kavárna, posezení, vodní prvek i některé sochy. Terasy jsou zároveň provázány pěšinami, které zajišťují komfortní prostup napříč parkem. Stadion je s parkem provázán multifunkční plochou hřiště a pobytovými schody. Podpora retenčních vlastností umožní vsakovat dešťovou vodu nejen z oblasti parku, ale i okolních zpevněných ploch.

Textová část (pdf 730 kB)
Grafická část (pdf 1,8 MB)

Hodnocení poroty: Návrh redukuje původní fontánu architekta Kuči zhruba na třetinu, ale ponechává její prostorové rozložení v nových objektech, které byly hodnoceny velmi pozitivně. Celkově je území řešeno navzdory poloze v centru velkého města poměrně extenzivně. Zvolený koncepční princip je nicméně nosný a umožňuje úpravy nejen k větší městskosti a využitelnosti parku, ale i k funkční a inkluzivní užitnosti pro různé skupiny obyvatel, což je v Mostě výrazné téma. Krajinářská vrstva je přirozená a nenásilně doplňuje architekturu. Skupiny stromů otvírají a zavírají volné plochy a návrh kompozičně směřuje k čistě krajinářskému řešení místa s velmi jemnými nuancemi a akcenty. 

Doporučení poroty: Řešení by se mělo posunout od extenzivnějšího pojetí k opravdu centrálnímu parku velkého města. Mělo by ho odlišit od jiných parkových prostor města Most, jako je blízký Šibeník. Realisticky by měl být zhodnocen objem dešťových srážek v území a s tím spojené části návrhu. Porota doporučuje posoudit, zda nelze principy modrozelené infrastruktury (MZI) uplatnit jiným způsobem.  Geologická stezka ve spojení s mokřadním biotopem může být atraktivním místem pro hry, žádoucí je proto zhodnotit možnost jejího vhodnějšího umístění v kompozičně-provozní struktuře parku. Naopak je ke zvážení větší využití vodních prvků v návaznosti na jejich současný a plánovaný rozsah ve městě. Návrh by se měl podrobněji věnovat jižnímu nástupu do parku. Z pohledu krajinářské kompozice a provozních vazeb se doporučuje zrevidovat navrženou vegetaci ve vztahu k jižní a severní hraně parku (směrem k ulici Moskevská a směrem k ulici U Stadionu). Do týmu by měl být zapojen odborník na společenská témata.

< zpět