Cena Nadace Proměny 2019 / Znovuzrození parku Střed v Mostě

2. místo / Land05 & gogolak+grasse

Anotace návrhu: Oživujeme staré a hodnotné, doplňujeme novou vrstvu založenou na přáních lidí a s cílem příjemného užívání parku. Vybízíme k setkávání a pobývání. Hledáme identitu místa spolu s lidmi na fragmentech minulosti tak, aby se do parku vrátil běžný život. Obnovujeme fontánu, která je pro identitu místa zásadní. Voda vrátí živost, přitáhne pozornost. Voda tryská vzhůru, stéká po kaskádách, můžeme se jí dotknout, plyne. Kavárna v jejím sousedství pak vytváří místo pro život, setkávání, zastavení se na cestě do práce, pozdravení sousedů. Nabízíme různé charaktery míst pro posedávání na slunci i ve stínu, místo pro děje, pro konání různých akcí. Chceme, aby se park Střed opět stal středem pro lidi!

Textová část (pdf 127 kB)
Grafická část (pdf 3,8 MB)

Hodnocení poroty: Návrh ponechává dominantní význam původní fontáně jako paměti místa, zároveň výrazně redukuje provozní náklady. Přínosné je zdůraznění jižního vstupu do území. Samotné nové objekty v parku a řešení území okolo dominantní fontány je ale nepřesvědčivé a jeho strukturování nebylo ozřejměno.  Proklamace o následném projektovém přístupu a zapojení antropologa porota vnímá jako přínosné. Zároveň ale uchopení sociologické roviny v podobě otevřeného procesu, v němž bude využití vymezené části území teprve postupně definováno, vyznívá poněkud nepromyšleně a bez adekvátního výstupu. Návrh reaguje na soudobé krajinářské trendy a citlivě je zapojuje do návrhu. Z kompozičního hlediska je práce se zavětvenými skupinami stromů mírně schematická a jejich použití mohlo být v rámci provozních souvislostí v parku lépe promyšleno.

< zpět