Cena Nadace Proměny 2019 / Znovuzrození parku Střed v Mostě

3. místo / SheArchitect + Skupina UAII + Partero

Anotace návrhu: Návrh na podobu nového parku Střed vychází z myšlenky spojit původní poslání prostoru, který svého času patřil k nejkrásnějším parkům v regionu, a podstaty dřívějšího názvu „Sadové náměstí“ společně s novými prvky tak, aby nová podoba parku a jeho poslání podpořilo rozvoj prostředí a společnosti. Výchozím tvarem návrhu je KRUH, který byl vždy považován za symbol sepětí a přirozeně sdružoval a ochraňoval společnost. Návrh respektuje a zachovává původní prvky prostoru, využívá přirozený zdroj materiálu dané oblasti a kombinuje je s novými umělecko-funkčními prvky.

Textová část (pdf 39 kB)
Grafická část (pdf 7,7 MB)

Hodnocení poroty: Návrh je v úpravách nejrozsáhlejší a území výrazně proměňuje. Záměrně území „přemazává“. Původní fontána architekta Kuči je zcela odstraněna. Rozsah a výraznost úprav ale neobstojí před nákladností, reálnou využitelností a přínosem obnovy parku. Pro úvahy nad prostředím v budoucnu je takto výrazný přístup nicméně prospěšný, včetně zdůraznění jižního nástupu. Jakkoli silně a působivě může motiv kruhu vyznívat pro nestranného pozorovatele, v kontextu historické zkušenosti Mostu a vnímání místních obyvatel generuje opakované „přemazávání“ místa spíše obavu. Vyplývá to i z úvodních šetření realizovaných ve spolupráci s veřejností, na které se zadání projektu odvolává. Z krajinářského hlediska je návrh odvážným řešením s vysokou výtvarnou hodnotou. K diskusi je silná koncentrace a forma některých atrakcí v severním lemu parku.

< zpět