Cena Nadace Proměny 2019 / Znovuzrození parku Střed v Mostě

bez ocenění / Jakub Chvojka

Anotace návrhu: Návrh vychází z představy městského parku s dominantní společenskou a kulturní rolí, který je plnohodnotným veřejným prostorem města. Z hlediska uspořádání a estetiky staví na třech podstatných motivech: 1. propojení/dialogu mezi starým a novým, 2. impresi Mostu jako československé Brasilie (zřejmě nejslavnějším modernistickém městě s ikonickými stavbami založeném na zelené louce) a 3. motivech spojených s romskou kulturou, neodmyslitelně patřících již od čtyřicátých let dvacátého století k příběhu nejprve starého a pak i nového Mostu. Všechny tři inspirace se mohou spojovat a prolínat. Most je tu vnímán nejen jako pojítko mezi starým a novým, ale i mezi sousedy a kulturami.

Textová část (pdf 120 kB)
Grafická část (pdf 8,9 MB)

Hodnocení poroty: Návrh soustředí aktivity parku do dvou okrajů, které jsou i výrazně řešené. Bohužel samotný park se tím stává spíše pozadím a průchozím prostorem bez výrazného využití. Úpravy parteru působí velmi výrazně a formálně zároveň. Původní fontána je zároveň přeměněna na torzo a zároveň předělána bez přesvědčivého zdůvodnění. Průvodní textová část návrhu prokazuje sociologickou reflexi ve vztahu k území parku. Protichůdné sociální momenty, které projekt nese, návrh řeší návazně na práci s dramaturgií místa. Samotné řešení prostoru a jeho členění v tomto ohledu však nepůsobí dostatečně přesvědčivě. Práce s vegetací je velmi schematická, návrh v rovině vegetace dostatečně neřeší kompozici prostoru a nereaguje na provozní vazby místa. Detailně je struktura zeleně uchopena pouze v části „membrána,“ navržené principy jsou ovšem rovněž nepřesvědčivé.  
 

< zpět