Cena Nadace Proměny 2019 / Znovuzrození parku Střed v Mostě

KONTAKTY


ZADAVATEL SOUTĚŽE

název: Nadace Proměny Karla Komárka
adresa: Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
IČ: 274 21 538
zplnomocněný zástupce: Mgr. Jitka Přerovská, ředitelka
tel.: 225 010 277
e-mail: jitka.prerovska@nadace-promeny.cz
 

ZPRACOVATEL SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

název: Nadace Proměny Karla Komárka
kontaktní osoba: Ing. Karla Kupilíková
adresa: Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
tel.: 775 654 345
e-mail: karla.kupilikova@nadace-promeny.cz
 

SEKRETÁŘ SOUTĚŽE

jméno: Ing. Karla Kupilíková, Nadace Proměny Karla Komárka
adresa: Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
tel.: 775 654 345
e-mail: soutez@nadace-promeny.cz
 

PŘEZKUŠOVATEL SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

jméno: Ing. arch. Radek Janoušek, Nadace Proměny Karla Komárka
adresa: Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
tel.: 775 654 397
e-mail: radek.janousek@nadace-promeny.cz


MEDIA

jméno: Jana Říhová, Nadace Proměny Karla Komárka
adresa: Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
tel.: 725 761 147
e-mail: jana.rihova@nadace-promeny.cz