Cena Nadace Proměny 2019 / Znovuzrození parku Střed v Mostě

Architektonicko-krajinářská soutěž na obnovu parku Střed v Mostě

Architektonicko-krajinářská soutěž na obnovu parku Střed v Mostě
25. 9. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA

Novou podobu centrálního parku v Mostě spolu s možnostmi jeho oživení budou navrhovat týmy architektů a krajinářů v rámci vyhlášené architektonické soutěže Cena Nadace Proměny 2019. Zájemci o účast se mohou hlásit formou portfolií do 25. října. V případě postupu do užšího kola pak budou mít čas na zpracování návrhů do 26. února 2020. Výsledky soutěže porota oznámí do 31. března 2020. 

Mostecký park Střed navrhli koncem 60. let architekt Václav Krejčí a krajinář Otakar Kuča. Místo v těsné blízkosti centra patřilo ve své době k nejnavštěvovanějším ve městě, což dnes již zdaleka neplatí. „Park Střed je ve vzpomínkách mnoha lidí nejoblíbenějším místem pro trávení volného času ve městě a já bych si přál, aby tomu tak bylo i dnes. Věřím, že architektonická soutěž přinese řešení, které naplní naše očekávání,“ říká Jan Paparega, primátor Mostu, kde se cestou architektonické soutěže vydávají vůbec poprvé.

Proměna parku by měla respektovat jedinečný charakter místa, podtrhnout jeho hodnoty a vrátit mu to nejcennější, o co v průběhu posledních let přišlo – běžný život. Záměrem je vytvořit kvalitní veřejný prostor města, který nabízí obyvatelům všech generací příležitost k setkávání a odpočinku a jenž je zároveň zázemím pro kulturní i jiné aktivity spojené s komunitním životem a reprezentací města. Architektonické řešení by mělo rovněž napomoci vytvoření podmínek pro kultivaci společenských vztahů mezi různorodými skupinami obyvatel Mostu a podpořit jejich sounáležitost s městem.

Soutěži předcházela dlouhodobá příprava ze strany Mostu, který se ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka a s partnery z řad místních zájmových i sociálních skupin dlouhodobě snaží prohloubit zájem veřejnosti o proměnu místa. Výsledkem této přípravy je samotné soutěžní zadání, zahrnující výstupy z participativního plánování s místní veřejností.

Architektonická soutěž se vyhlašuje jako projektová, užší a neanonymní. Zájemci se do ní mohou hlásit na základě portfolií svých dosavadních prací. Na podání žádostí o účast budou mít ateliery měsíc. Z přihlášených účastníků porota následně vybere a doporučí k dalšímu postupu ty, kteří nejlépe naplní stanovené soutěžní podmínky a kvalifikační kritéria. Začátkem prosince pro ně bude uspořádána prohlídka zájmového území a úvodní seminář, kde se podrobněji seznámí se zadáním soutěže. V porotě zasednou zkušení architekti a krajináři.

„Organizace architektonických soutěží je v nadačních projektech standardem. Je to způsob, jak získat různé pohledy na věc a dobrat se kvalitního řešení,“ říká Jitka Přerovská z Nadace Proměny Karla Komárka. Nadace připravuje soutěž ve spolupráci s Českou komorou architektů a zároveň ji celou financuje v rámci podpory poskytované městu.

Návrhy hodnocené na prvních třech místech získají cenu, autoři všech návrhů, které splní soutěžní podmínky a zadání, budou odměněni skicovným ve výši 100 tisíc korun. Vítěz soutěže bude znám do konce března 2020. Následně se uskuteční výstava všech soutěžních návrhů spojená s autorskou prezentací toho vítězného veřejnosti.

Projekt znovuzrození parku Střed v Mostě odborně i finančně podporuje Nadace Proměny Karla Komárka. Více o nadaci


→ Podrobné informace o soutěži, vč. soutěžních podmínek


Kontakty:

Další: 

fotogalerie