Cena Nadace Proměny 2019 / Znovuzrození parku Střed v Mostě

O Cenu Nadace Proměny za obnovu parku Střed v Mostě soutěží 5 týmů

O Cenu Nadace Proměny za obnovu parku Střed v Mostě soutěží 5 týmů
25. 11. 2019

V listopadu o tom rozhodla soutěžní porota. Z dvanácti účastníků, kteří se do architektonicko-krajinářské soutěže přihlásili, porotci vybrali pět. Určující byla dodaná portfolia realizovaných prací.

Ke kritériím výběru patřily profesní zkušenosti, motivace širšího týmu a dosavadní architektonické a krajinářské řešení projektů.Do užšího kola soutěže porota vedená Ing. arch. Petrem Leškem doporučila na základě hodnocení tyto ateliéry:

  • Jakub Chvojka
  • Land05 & gogolák + grasse
  • fbcc architecture + URBAN WATER + SVIS TCE + doc. Ing. arch. Petr Vorlík
  • Dipl. Ing. Till Rehwaldt + Ing. arch. Patrik Hoffman
  • SheArchitect + Skupina UAII + Partero

Pro postupující týmy porota hlasovala ve složení:
Ing. arch. Petr Lešek, MgA. Ida Chuchlíková a Ing. Aleš Steiner jako nezávislí členové, doc. Ing. arch. Antonín Novák (správní rada nadace), Akad. arch. Petr Nesládek (město Most) jako závislí členové.

Pro uvedené ateliéry bude 4. prosince uspořádána prohlídka území a úvodní seminář, kde se podrobněji seznámí se zadáním soutěže. Vítěze porota vyhlásí do konce března 2020. Všechny soutěžní návrhy budou vystaveny a vítězné řešení architekti představí veřejnosti. Obyvatelé k němu budou mít možnost přinášet další podněty.

Architektonická soutěž Cena Nadace Proměny 2019 byla po pečlivé přípravě vyhlášena letos v září.  Podle jejího zadání má nová podoba parku Střed respektovat výstupy z plánovacích setkání s obyvateli, zachytit jedinečný charakter místa v těsné blízkosti městského centra a vrátit do parku běžný život. Místo znovu sloužit k odpočinku a relaxaci, příležitostně pro konání kulturních a vzdělávacích akcí. Cílem je také zlepšit kvalitu života lidí v okolí a přilákat nové skupiny uživatelů, včetně studentů a seniorů.

Architektonickou soutěž organizuje Nadace Proměny Karla Komárka ve spolupráci s městem Most. Financování soutěže zajišťuje nadace jako součást projektové podpory městu. Celková výše nadačního příspěvku určená Mostu z grantového programu Parky činí 25 miliónů korun.

 

→ Více o soutěži Cena Nadace Proměny 2019