Cena Nadace Proměny 2019 / Znovuzrození parku Střed v Mostě

POROTA


ČLENOVÉ POROTY NEZÁVISLÍ:
 

PETR LEŠEK │ Ing. arch. (1973) │ předseda poroty

V roce 2002 spoluzaložil ateliér Projektil architekti, který se dlouhodobě věnuje veřejným stavbám a veřejným prostorům. Mezi realizace tohoto ateliéru patří Národní technická knihovna v Praze, Centrum ekologických aktivit Sluňákov a výukové biocentrum u Olomouce, Pasivní administrativní budova neziskových organizací Údolní v Brně, Lesopark Belveder v Praze-Zbraslavi, Centrum městské části Praha-Slivenec, Klášterní zahrady v Chrudimi, ale i zahrada MŠ U Uranie v Praze. Ateliér Projektil architekti tvoří úspornou, vstřícnou a svěží architekturu znalou tradice, inovativní typologie a technologie. Razí spojení současného umění, designu, architektury a krajiny. Ke spolupráci zvou zkušené i mladé perspektivní tvůrce.
 

KATEŘINA ŠEDÁ │ MgA. (1977)

Česká umělkyně, jejíž práce má blízko k sociální architektuře. Ve své práci se zaměřuje na sociálně laděné experimenty, které mají za cíl vyvést zúčastněné ze zažitých stereotypů nebo ze sociální izolace. Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze a je autorkou mnoha realizací v České republice i v zahraničí. Vydala přes třicet knih a publikací, kde detailně mapuje své jednotlivé projekty.
 

 

 

ALEŠ STEINER │ Ing. (1976)

Autorizovaný krajinářský architekt, vystudoval obor zahradní a krajinářská architektura na Mendelově univerzitě v Lednici na Moravě a absolvoval pracovní stáže v realizaci na Novém Zélandu a v Idaho (USA). Od roku 2005 se věnuje architektonické praxi, se spoluzakladatelkou Pavlínou Malíkovou působí v Praze ve vlastním ateliéru krajinářské architektury nazvaném Steiner a Malíková krajinářští architekti. Stěžejním zaměřením ateliéru je kultivace městských věřejných prostranství.
 

 

LUCIE RADILOVÁ │ Ing. Mgr., DiS. (1980)

Autorizovaná krajinářská architektka, vystudovala střední školu uměleckých řemesel, Mendelovu univerzitu v Brně – obor zahradní a krajinářská tvorba a Dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2008 spolupracuje s Atelierem zahradní a krajinářské architektury Zdeňka Sendlera a Václava Babky. Krajinu a veřejný prostor vnímá jako živý organismus, výtvarnou hodnotu prostoru pak jako zásadní veličinu ve vzdělávacím procesu veřejnosti.  
 

 

IDA CHUCHLÍKOVÁ │ MgA. (1983)

Architektka, vystudovala UMPRUM v Praze a dále absolvovala zahraniční studium na Dánské královské akademii umění a škole architektury, které ji nasměřovalo k urbanismu a prosazování aktivního zapojení se do veřejného dění. Působila v ateliéru Pavla Hniličky, spoluzakládala platformu re:architekti. Po návratu do svého rodného města působí v ateliéru iuch a občanském sdružení PLAC, věnujících se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny.

 

 

 

ČLENOVÉ POROTY ZÁVISLÍ:
 

ANTONÍN NOVÁK │ doc. Ing. arch. (1963) │ místopředseda poroty

Architekt, absolvent Vysokého učení technického v Brně, držitel ceny Architekt roku 2013, spoluzakladatel a společník Atelieru DRNH, který získal během 25 let své existence dvě desítky architektonických cen. Dlouhodobě se také věnuje pedagogické činnosti, od roku 2015 jako proděkan na Fakultě architektury VUT v Brně. Působí v poradních komisích a porotách architektonických soutěží, přednáší a publikuje v odborných periodikách. Spolu s arch. Petrem Valentou vydal knihy Sloupky o architektuře a Dům a krajina 1, 2. Od roku 2015 je členem správní rady Nadace Proměny Karla Komárka.


 

JAN PAPAREGA │ Mgr. (1981)

Mostecký rodák byl zvolen primátorem města Mostu v roce 2014, do funkce byl znovuzvolen
v roce 2018. Je absolventem místního víceletého gymnázia, vysokoškolské vzdělání pak získal na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Po složení advokátních zkoušek pracoval jako samostatný advokát.


 

 

JITKA PŘEROVSKÁ │ Mgr. (1972)

Ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka, v roce 2006 stála u jejího zrodu. Svoji práci vnímá jako příležitost postupně měnit zažité postoje, protože proměna místa se neobejde bez proměny myšlení lidí. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze. Více než tři roky pobývala v zahraničí. Po návratu, v letech 1999–2005 působila v oblasti produkce a vedení kulturních a vzdělávacích projektů v rámci soukromé sféry.


 

 

PETR NESLÁDEK │ Akad. arch. (1959)

Architekt, absolvoval na Akademii výtvarných umění v Praze po předchozím studiu na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Po vysoké škole se vrátil do Mostu, kde do současnosti provozuje profesní praxi jako architekt „na volné noze“. Od roku 2015 je externím architektem města Mostu.