Cena Nadace Proměny 2019 / Znovuzrození parku Střed v Mostě

TERMÍNY SOUTĚŽE
 

16. 9. 2019   →   ustavující schůze poroty
 

25. 9. 2019      VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
 

do 25. 10. 2019 (do 16:00)   →   podání žádosti o účast v soutěži

do 12. 11. 2019   →   posouzení žádostí porotou

do 20. 11. 2019   →   rozhodnutí o výběru účastníků v soutěži

do 27. 11. 2019   →   písemné potvrzení účasti v soutěži

4. 12. 2019   →   prohlídka zájmového území a úvodní workshop

do 10. 1. 2020   →   podání dotazů soutěžícími

do 17. 1. 2020   →   zodpovězení dotazů
 

do 26. 2. 2020 (do 16:00)      ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
 

do 13. 3. 2020   →   hodnotící zasedání poroty a osobní prezentace soutěžních návrhů
 

do 31. 3. 2020   →   ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
 

do 3 měsíců po zveřejnění výsledků soutěže   →   veřejná výstava soutěžních návrhů 

 

CELKOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU 

Po celou dobu trvání projektu zajišťujeme v úzké spolupráci s městem a dalšími lokálními partnery komunikaci důležitých témat k projektu, informovanost a přípravu nejrůznějších akcí, jež zapojují místní veřejnost. Dění v projektu lze průběžně sledovat na této stránce